Internationell patientsäkerhetsdag den 17 september

2019-09-17

Världshälsoorganisationen, WHO, har initierat 17 september som en internationell patientsäkerhetsdag. Varje år drabbas mer än 100 000 patienter av vårdskador inom sjukvården, och det finns anledning att misstänka att mörkertalen är mycket stora.

I dagarna har Socialstyrelsen tagit fram ett förslag till handlingsplan för förstärkt patientsäkerhet inom vården. Vi välkomnar planen men ser också ett stort behov av att lyfta patientperspektivet och patienterfarenheterna till att ha en ännu mer central del i handlingsplanen.

Vi får närmast dagligen till oss historier om patientskador (gällande både barn/unga och vuxna) inom psykiatrin där både rätts- och patientsäkerheten känns mycket eftersatt. Många av historierna vittnar om såväl felaktiga diagnoser, felaktig farmakologisk behandling (med ofta omfattande och allvarliga biverkningar) som rena övergrepp inom bl.a. psykiatrisk tvångsvård.

Med tanke på att enbart ca 1 % av alla biverkningarna av läkemedel rapporteras till Läkemedelsverket finns det också många berättelser som skulle behöva berättas om hur patientsäkerhetsarbetet fungerar idag. Detta inför fortsatta förbättringsarbetet vad gäller både patientcentrerad vård och patientsäkerhet.

Det finns en hel del att göra för att förstärka rätts- och patientsäkerhet i vårt avlånga land. Kanske kan kommande handlingsplanen vara ett steg i detta?

Lasse Mattila