Psykofarmakakollen tar form

2020-02-02 Arbetsgruppen fortsätter med framställandet av praktiska stödmaterialet till yrkesverksamma och vårdsökande och materialet börjar nu ta form. Materialet avser att vara ett ”paraplymaterial” och omfatta flera olika komponenter, däribland; …