Dialog med och underlag till Socialstyrelsen

2019-11-28 Efter vår uppvaktning av Socialstyrelsen den 6 november har vi erbjudits möjlighet att inlämna synpunkter, kommentarer samt vetenskapligt underlag inför myndighetens förvaltning av sina nationella riktlinjerna för vård vid …

Extra årsmöte

2019-11-14 Till alla medlemmar! Utifrån vår önskan om att förstärka styrelsen med två ledamöter samt en suppleant fram till nästa ordinarie årsmöte skickar jag här en kallelse till extra årsmöte …