Riksföreningen Kontext arbetar för en övergripande förändring av samhällets syn på psykiskt lidande och psykisk ohälsa. Det arbetet är inte bara ett lokalt eller nationellt fenomen. Tvärtom är det förankrat i analyser och rapporter som publicerats av internationella organisationer såsom FN och WHO.

Den medicinska dominansen i synen på psykiskt lidande är djupt rotad i stora delar av världen – både i människors tänkande och i samhällenas organisationer. Därför är den synen svår att påverka. Det kommer att ta tid. Dock sker nu ett internationellt arbete för att ge politiker tillräcklig kunskap att genomföra den nödvändiga förändringen. I korthet handlar det om den medicinska modellens begränsningar samt om vikten av att möta psykiskt lidande med ett större fokus på mänskliga rättigheter, minskad medikalisering, breda behandlingsutbud och ökade satsningar på sociala insatser.

För den som är intresserad att läsa mer kan ni följa länkarna nedan. I allt väsentligt är analyserna och budskapen i dessa rapporter och texter förenliga med de förändringar som Riksföreningen Kontext arbetar med att förverkliga.

Rapport från FN, 2017

Report of the Special Rapporteur on the Right of Everyone to the Enjoyment of the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health : note / by the Secretariat

Rapport från FN, 2020