Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

Lördagen den 18 september arrangerade vi konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”. Nu finns inspelningarna från konferensens samtliga föredrag tillgängliga att ses i efterhand på vår YouTube-kanal. 

Du har nu möjlighet att se samtliga föredrag från konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” på vår YouTube-kanal genom länkarna nedan.

Inledning

Lasse Mattila, ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka

Åsa Nilsonne, psykiater, leg. psykoterapeut, professor emeritus i medicinsk psykologi, författare

***

Offentliga psykiatriska vården i Sverige utifrån ett professionellt perspektiv. Riktlinjer och praktik samt nuvarande medicinska modellens konsekvenser för individen och samhället.

Göran Högberg, leg läkare, med dr, specialist i allmän psykiatri, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut

***

Vem är normal? Serietecknande som ett sätt att gestalta diagnoskultur, psykiatri och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ur ett patientperspektiv.

Klara Wiksten, serietecknare och konstnär

***

Psykiatriska vården och patientperspektivet i Norge. Norska Fellesaksjonen for Medisinfritt tilbud och kampanjens milstolpar från dess grundande 2011 till idag.

Jan-Magne Sørensen, ordförande i brukar- och intresseorganisationen Hvite Ørn, Norge

***

Bakgrunden till norska Fellesaksjonen for Medisinfritt tilbud. Kampanjstrategier och strategiska beslut och kompromisser under resan från initiativet till idag.

Mette Ellingsdalen, WSO – ordförande, Landsforeningen We Shall Overcome, Norge

***

Offentliga medicinfria psykiatriska vården i Norge. Bakgrunden till och arbetet med första offentliga medicinfria psykiatriska avdelningen på Tromsö Universitetssjukhus. Medicinfria behandlingsalternativ samt utvecklingen från öppnandet januari 2017 till idag. Framtiden.

Magnus Hald, psykiater och avdelningschef, Universitetssjukhuset Tromsö, Norge

***

Medicinfri psykiatrisk vård i Norge. Bakgrunden till öppnandet av första medicinfria psykiatriska behandlingsalternativet i Norge 2015. Verksamheten och dess utveckling från öppnandet till idag. Fallbeskrivning och konkreta exempel.

Ole Andreas Underland, VD, Recoveryakademiet AS / Hurdalsjøen Recoverysenter, Norge

***

Panelsamtalet

Deltagande i panelsamtalet var Magnus Hald, psykiater och avdelningschef, Universitetssjukhuset Tromsö, Norge; Mette Ellingsdalen, ordförande i brukarorganisationen WSO – Landsforeningen We Shall Overcome, Norge; Klara Wiksten, serietecknare och konstnär; Göran Högberg, leg läkare, med dr,  specialist i allmän psykiatri, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri, leg psykoterapeut, Sverige; samt Lasse Mattila, ordförande i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka. Moderatorn under samtalet var Åsa Nilsonne, psykiater och professor emeritus i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Översikt av de teman som behandlades under panelsamtalet samt tidsangivelsen i inspelningen för dessa finner du nedan.

Teman under panelsamtalet

För att underlätta för dig som vill ta del av panelsamtalet och för att göra panelsamtalet, som varade ca 60 minuter, mer tillgängligt har vi här nedan sammanställt de teman som diskuterades under samtalet. Sammanställningen nedan anger teman samt ungefärliga tidsangivelsen i inspelningen.

 • Svensk psykiatri om medicinfri vård vid psykisk ohälsa (00:00:16)
 • Förståelsens och bemötandets betydelse för utgången av våra insatser (00:01:35)
 • Open Dialogue (OD) som metod för återhämtning från psykisk ohälsa (00:04:00)
 • Framgångsfaktorer för återhämtning från psykiskt lidande (00:05:55)
 • Nedtrappning av psykofarmaka och vårdförlopp vid Tromsö Universitetssjukhus i Norge (00:09:00)
 • Valfrihet när det gäller behandlingsalternativen vid psykisk ohälsa (00:10:15)
 • Självvald inläggning (00:16:20)
 • Möjlighet till medicinfri vård i Norge (00:20:45)
 • Medicinfri vård i Sverige – utmaningar och möjligheter (00:24:00)
 • Medicinfri vård och politik (00:28:40)
 • Brukarmakt och samverkan (00:33:20)
 • Patientorganisationerna och läkemedelsindustrin (00:36:45)
 • Tapering strips och nedtrappning av psykofarmaka (00:37:25)
 • Biverkningar och professionens beroende av psykofarmaka (00:39:35)
 • Medicinfri vård i Norge och i andra länder, recovery-modellen för återhämtning från psykiskt lidande (00:44:15)
 • Biomedicinska modellen och medikaliseringen inom svensk hälso- och sjukvård, evidensbaserad praktik (00:51:55)
 • Fortbildning av läkare och övrig vårdpersonal, brittisk nedtrappningsguide för terapeuter (00:55:30)
 • Den internationella recovery-rörelsen (00:57:10)
 • Brukarerfarenheter av nedtrappning av psykofarmaka (00:57:45)
 • Tack till medverkande (01:05:35)
 • FAP och framtiden (01:06:35)

Har du frågor eller funderingar kring konferensen eller kring FAP:s övriga arbete, eller om du vill engagera dig och göra skillnad tillsammans med oss, tveka inte att höra av dig. Di når oss via kontaktformuläret på vår hemsida.