Replik på artikel som förordar fler diagnoser och mer medicinsk behandling i tidig ålder

I en artikel i tidningen Altinget (6/2-24) skrev en grupp experter att de vill att man ska ställa fler diagnoser på barn och unga, att det skulle rädda liv. Främst syftade de på schizofreni och bipolär sjukdom. Två av styrelsemedlemmarna i Kontext (Lasse och Markus) undertecknade ett svar i samma tidning (20/2-24) tillsammans med Alain Topor och Carina Håkansson. I det ifrågasatte de bland annat experternas förslag att svensk barn- och ungdomspsykiatri i allt högre grad ska efterlikna vuxenpsykiatrin – menar experterna alltså att vuxenpsykiatrin fungerar bra?