Uppvaktning av Socialstyrelsen inför kommande översyn av nationella riktlinjer

2019-11-06

Vi har idag, onsdagen den 6 november, lämnat in vår önskan till Socialstyrelsen om att få vara en aktiv part och en av remissinstanserna inför myndighetens kommande uppdatering av nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Vidare har vi uttryckt vår önskan om att kommande remissförfarandet vid uppdateringen ska ske med hjälp av en bred representation av yrkesgrupper (t.ex. skötare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, fysioterapeuter, läkare).

Du kan läsa vår skrivelse i sin helhet här.

Lasse Mattila
Ordförande