Bildterapi

Bildterapi – ett uttryck bortom orden

Efter svåra händelser i livet kan man ha svårt att använda sig av ord. Då kan istället bildskapandet förmedla känslorna och beskriva den inre verkligheten. Sådan terapi kan vara effektiv till exempel vid posttraumatiskt stressyndrom, depression och stressreaktion efter cancersjukdom. Bilder kan ersätta eller komplettera ett språk. De gör det också lättare att prata om känslor som man tidigare haft svårt att sätta ord på.

Källa: 1177 Vårdguiden

 

Länkar