Dansterapi (dans- och rörelseterapi)

Dansterapi (även dans- och rörelseterapi) är tillsammans med bild- och musikterapi en konstnärlig terapiform. Via den konstnärliga och kreativa processen i dans integreras dans och psykoterapi.

Dansterapi är en konstnärlig terapiform som förekommer inom vården, bland annat inom psykiatrin och rehabiliteringen, men också inom specialundervisning i skolan. Dansterapi grundar sig på att kroppen och själen kan samverka. I dansterapi får känslorna ett symboliskt utryck genom den egna rörelsen. Dansterapi kan bedrivas både individuellt och i grupp, med eller utan musik.

Dansterapi kan fungera bra för dem som har psykiska eller psykosomatiska problem, till exempel sömnbesvär, ångest, smärta, spänningar eller ätstörningar. Man kan också arbeta med att hantera olösta konflikter i dansterapin.

Källa: Svenska Föreningen för Dansterapi och 1177 Vårdguiden

Bild: Svenska Föreningen för Dansterapi (SDT)

 

Länkar