De efterlyser alternativ till psykofarmaka – Nytt om OCD nr 1 2023

I årets första nummer av Nytt om OCD intervjuas vår ordförande Lasse Mattila. Temat för intervjun handlar om behovet av ett brett utbud av behandlingsalternativ samt var och ens rätt att välja behandlingsalternativ vid psykiskt lidande.

Läs artikeln >>