”Det handlar om mer än skolan” – debattartikel i Dagens arena

Lasse Mattila, Alain Topor och Fanny Marell

2022-02-12

Idag medverkar två av våra styrelseledamöter, Fanny Marell och Lasse Mattila, i en debattartikel i Dagens arena. I artikeln medverkar även Alain Topor, docent vid institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet och professor vid Institutet för psykosocial hälsa, Universitetet i Agder i Norge.

***

DEBATT Antalet barn med neuropsykiatriska diagnoser har ökat explosionsartat. En del menar att den främsta orsaken är skolan och dess höga kunskapskrav. Denna hypotes är dock missvisande, skriver Lasse Mattila, Alain Topor och Fanny Marell.

Experterna slåss om utrymmet för att offentligt skuldbelägga skolan för samhällets misslyckanden med barn med psykiska problem. Detta på bästa sändningstid i Uppdrag gransknings serie Bokstavsbarnen i Sveriges Television (SVT).

Kunskapskraven är för höga och inte anpassade för barn med ”neuropsykiatriska funktionshinder”, utropar en enig ”expertkår”. Så högt att till och med utbildningsminister Anna Ekström ställer sig i ledet för att kritisera den svenska skolans kunskapskrav.

Svenska skolan kan kritiseras för mycket, men att göra skolan till den främsta syndabocken för den idag rådande diagnostiska inflationen är inte rättvist. Oavsett vad de ”främsta experterna” kring neuropsykiatriska diagnoser säger.

Läs hela artikeln i Dagens arena här.