Dialog med och underlag till Socialstyrelsen

2019-11-28

Efter vår uppvaktning av Socialstyrelsen den 6 november har vi erbjudits möjlighet att inlämna synpunkter, kommentarer samt vetenskapligt underlag inför myndighetens förvaltning av sina nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Vi har idag, utifrån den tidsfrist (3 dagar) som vi givits, lämnat in våra synpunkter samt ett vetenskapligt underlag till Socialstyrelsen. Huvudpunkterna i vår skrivelse blev följande;

  • Möjligheten till psykofarmakafria behandlingsformer för de patienter som önskar det.
  • Erkännande av det vetenskapligt bekräftade faktum att antidepressiva läkemedel kan skapa fysiskt beroende.
  • Resurser och stöd för säker nedtrappning och utsättning av antidepressiva läkemedel.
  • Tydligare information till både yrkesverksamma och patienter gällande de ofta omfattande och allvarliga biverkningar av antidepressiva läkemedel.
  • Skärpt övervakning och obligatorisk biverkningsrapportering.

Vårt underlag till Socialstyrelsen går att finna i sin helhet här.

Lasse Mattila
Ordförande