En konferens som vittnar om förändring

2021-09-20

I lördags, den 18 september, var det äntligen dags för vår efterlängtade konferens ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”. En konferens som bl.a. lyfte upp vår samtids utmaningar och möjligheter när det gäller förståelse och bemötande av det vi kallar psykisk ohälsa. De känslor som känns starkast för mig personligen så här drygt ett dygn efter konferensen är inspiration, hopp och framtidstro.

Det hade varit en lång väntan på vår konferens från det att vi på vårt allra första årsmöte våren 2019 anammade ett medlemsinitiativ om en årlig konferens i anslutning till våra årsmöten. Och det har varit många turer sedan planeringen av denna vår allra första konferens startade för drygt 2,5 år sen. De som varit involverade från början och de som blivit det allt eftersom under resans gång, antingen som funktionärer, talare, övriga medverkande eller publik, har bl.a. fått bevittna hur vi fått flytta fram konferensen vid tre (!) tillfällen pga. rådande samhällssituationen. Men nu var det äntligen dags och det är vi evigt tacksamma för.

Förändringen kommer

Min spontana känsla så här direkt efter konferensen är att det vi alla tillsammans gjorde i lördags verkligen betyder något. Det kan jag i alla fall säga personligen. Att få lyssna Göran Högberg ge en tankeväckande inblick i samtidens medikalisering och dess konsekvenser, Klara Wiksten berätta om sin resa från svåra barndomserfarenheter och psykisk ohälsa till återhämtning genom frigörelse från psykiatrin, Jan-Magne Sörensen berätta om sin resa och om medicinfria behandlingsalternativ vid psykos, Mette Ellingsdalen ge en inspirerande inblick norska brukarrörelsens strategier och kampanj för att driva genom verkställandet av den medicinfria psykiatriska vården som idag är en lagstadgad skyldighet för alla regioner i Norge, Magnus Hald berätta om den allra första offentliga medicinfria psykiatriska avdelningen på Tromsö Universitetssjukhus, och Ole Andreas Underland inspirera som sociala entreprenör bakom Norges allra första psykiatriska sjukhus som erbjuder medicinfri vård för den som önskar det – allt detta i trygg ledning av moderator Åsa Nilsonne – det var inspirerande och hoppingivande. Om jag till detta lägger inläggen och engagemanget från publiken under panelsamtalet så förstärks jag ytterligare i min övertygelse om att förändringen är på väg. Den är lika ofrånkomlig som nödvändig. Vi tillsammans är förändringen!

Tack!

Jag vill rikta mitt varmaste och hjärtligaste tack till alla er som i olika roller medverkat till både planeringen och genomförandet av konferensen: vår konferensgrupp och övriga involverade medlemmar, funktionärer, talare och publik. Utan er hade det inte blivit någon konferens.

Vad händer nu?

Vi kommer nu att utvärdera konferensen och så småningom även dela med oss av lördagens innehåll till er alla bl.a. genom att lägga ut talarnas presentationer här på vår hemsida. Vi kommer även att jobba vidare för att så småningom kunna göra inspelningen av helgens konferens tillgänglig digitalt på vår YouTube-kanal så att både de som var med i helgen och de som inte hade möjlighet att vara det kan få ta del av denna inspirerande dag i efterhand.

Vi kommer även att aktivt arbeta vidare med de sakfrågor som lyftes på konferensen och fortsätta att förverkliga vårt syfte och ändamål som förening, så som detta finns manifesterat i våra stadgar:

  1. Främja psykofarmakafria behandlingsformer vid psykisk ohälsa (existentiella, emotionella, psykiska, psykosomatiska och psykosociala svårigheter), samt verka för individers rätt att välja sådana behandlingsformer inom vården och övriga välfärdsystemet.
  2. Främja etablering av behandlingsenheter för säker och hållbar nedtrappning och utsättning av psykofarmaka, vars behandlingsmetoder bygger på patienters/klienters/brukares samlade erfarenheter av nedtrappning och utsättning.
  3. Erbjuda en mötesplats och en tvärvetenskaplig kunskapsbas som bygger på helhetssyn, för såväl yrkesverksamma, ideellt engagerade som enskilda, i frågor kring psykiatriska diagnoser och psykofarmaka samt andra, mer hållbara, förhållningssätt och behandlingsformer.
  4. Främja ökat patientinflytande och ökad patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården och i övriga välfärdssystemet, samt verka för att förebygga skador åsamkade av det befintliga vård- och välfärdssystemet.
  5. Ge röst åt tidigare och nuvarande patienter/klienter/brukare inom hälso- och sjukvården och övriga välfärdssystemet, samt belysa patient-/klient-/brukarperspektivet inom både dessa verksamheter och i samhället i stort.
  6. Främja rätten till meningsfull sysselsättning och social gemenskap för människor med psykisk ohälsa (existentiella, emotionella, psykiska, psykosomatiska och psykosociala svårigheter).
  7. Verka för att svenska myndigheters information om psykofarmaka samt deras riktlinjer gällande användning av psykofarmaka vilar på oberoende ställning och evidensbaserad kunskap (människors personliga erfarenheter, bästa tillgängliga information/underlag, professionell expertis).

Vill du vara med?

Vill du vara med i vårt arbete t.ex. genom att engagera dig i någon av våra befintliga arbetsgrupper eller genom att ta initiativ till en ny grupp, tveka inte att höra av dig till oss. Är du ännu inte medlem kan du läsa mer om hur du kan bli det här. Ni kan också när som helst höra av er till mig på lasse@lassemattila.com eller via 0708-22 79 95.

Tillsammans gör vi skillnad!

Lasse Mattila
Ordförande
Föreningen Alternativ till Psykofarmaka