En ny utbildningsvideo om nedtrappning av antidepressiva

2022-05-30

Nyligen lanserade International Institute for Psychiatric Withdrawal (IIPDW), där även FAP finns representerad, en utbildningsvideo om nedtrappning av antidepressiva läkemedel. Syftet med videon är att stödja både förskrivande läkare och patienter i nedtrappningsprocessen.

Stevie Lewis är kampanjledare och styrelseledamot i IIPDW. Lewis tog antidepressiva (SSRI) i 17 år. En stor del av denna tid försökte hon sluta med preparaten utan att lyckas. Detta på grund av svåra nedtrappningssymtom.

Mark Horowitz är medlem i IIPDW, Clinical Research Fellow i psykiatri vid University College London och North East London NHS Foundation Trust. Han har en doktorsexamen i antidepressiva läkemedels neurobiologi från Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience vid King’s College London. Han har publicerat artiklar om säker nedtrappning av antidepressiva läkemedel i Lancet Psychiatry och är författare till Royal College of Psychiatry:s vägledning för nedtrappning av antidepressiva läkemedel. Han har även en egenupplevd erfarenhet av nedtrappning.

Tillsammans med IIPDW har Lewis och Horowitz skapat en 60 minuters utbildningsvideo för att stödja förskrivare och patienter i nedtrappningsprocessen.

Se videon >>