Enkät om medicinfria behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa

2020-01-08

Tidigare studier genomförda i Norge och internationellt visar att majoriteten av vårdsökande inom psykiatrin hade valt ett medicinfritt behandlingsalternativ om sådant alternativ hade funnits att tillgå.

Som en del av förberedelserna inför konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa har vi tagit fram en enkät om synen på medicinfria behandlingsalternativ i Sverige. Med enkäten, vars svar kommer att redogöras i samband med konferensen, vill vi ge människor möjlighet att ANONYMT berätta om sin syn på behandling av psykisk ohälsa, samt om vilka alternativ till psykofarmaka man hade velat se inom svensk psykiatri.

Vi sammanställer enkätsvaren den 18 mars 2020 och svaren kommer att utgöra en del av konferensen Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa lördagen den 28 mars 2020.

LÄNKEN TILL ENKÄTEN FINNER DU HÄR. Länken får gärna delas fritt!

Konferensgruppen
Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP)