Extra årsmöte

2019-11-14

Till alla medlemmar!

Utifrån vår önskan om att förstärka styrelsen med två ledamöter samt en suppleant fram till nästa ordinarie årsmöte skickar jag här en kallelse till extra årsmöte (styrelse behöver enligt våra stadgar väljas av ett årsmöte). Tiden för mötet blir torsdagen den 5 december kl. 18.00-19.30 och platsen Bohusläns Museum i Uddevalla.

Nedan finner ni underlaget till mötet.

Vi vore tacksamma om ni kunde anmäla till oss om ni avser att delta på mötet så fort som möjligt. Anmälan kan skickas till undertecknad på lasse@lassemattila.com.

Tillsammans gör vi skillnad!

Styrelsen för Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, genom

Lasse Mattila
Ordförande