Förarbetena till nationell kampanj om rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa i full gång

2019-10-29

Kampanjgruppen har hittills under hösten haft sammanlagt fyra möten och då bl.a. diskuterat andemeningen och syftet med kampanjen samt praktiska genomförandet av förarbetena till kampanjen som vi hoppas kunna generera en bred förankring och ett brett engagemang för rätten till medicinfria behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa. Tanken är att som första steg bjuda in andra riksförbund och enskilda föreningar till gemensamma ”sonderingsmöten” för att diskutera hur en gemensam nationell kampanj lämpligast kan bedrivas. Gruppen har hittills beslutat om följande tider och orter för de planerade föreningsträffarna;

  • Malmö, lördagen den 25 januari 2020 (lokal ej fastställd, gruppen tar tacksamt emot tips på lämpliga lokaler i Malmö).
  • Stockholm, lördagen den 8 februari 2020 (lokal ej fastställd, gruppen tar tacksamt emot tips på lämpliga lokaler i Stockholm).
  • Göteborg, lördagen den 22 februari 2020, Stiftelsen Gyllenkroken.

Tanken med föreningsträffarna är bl.a. att undersöka intresset hos de inbjudna föreningarna att delta i kampanjen samt att utifrån samtalen kalla till ett riksmöte för formandet av kampanjen och för bildandet av en gemensam kampanjledning/-organisation i slutet på våren 2020.

Har du tips på föreningar och andra organisationer som du tror har intresse att delta i formandet av kampanjen, eller på lokaler för föreningsmötena i Malmö och Stockholm, kontakta gärna undertecknad på lasse@lassemattila.com.

Lasse Mattila