Föreläsning om nedtrappning av psykofarmaka ur ett brukar-/patientperspektiv

2020-03-01

Nedtrappning av psykofarmaka

Psychiatric Drug Withdrawal 101: An Overview of How to Taper Off Medications as Safely and Successfully as Possible

Många som vill trappa ner eller sluta med psykofarmaka upplever svåra eller mycket svåra nedtrappningssymtom. Symtom som ofta påtagligt försvårar nedtrappningen och utsättningen.

Samtidigt som förskrivningen av psykofarmaka ökar i Sverige efterfrågar fler och fler patienter/brukare, anhöriga och behandlare mer information och mer kunskap om hur en säker nedtrappning kan gå till. Med denna föreläsning vill Föreningen Alternativ till Psykofarmaka öka kunskapen om psykofarmaka och om säkra metoder för nedtrappning.

Kursen vänder sig till tidigare och nuvarande patienter/brukare, till anhöriga, och till yrkesverksamma. Kursen hålls på engelska.

Tid

Onsdagen den 1 april 2020 kl. 17.00-20.00.

Plats

Rum, Götgatan 58, 118 26 Stockholm.

Föreläsare

Laura Delano är grundare och verkställande direktör av Inner Compass Initiative (ICI), en USA-baserad ideell organisation som hjälper människor att göra mer informerade val gällande psykiatriska diagnoser och behandlingar samt stödjer människor som vill lämna eller skapa alternativ till dagens mentala hälsovård. Laura leder även ICI:s nedtrappningsprojekt, The Withdrawal Project (TWP), en omfattande webbaserad plattform för säkrare nedtrappning och utsättning av psykofarmaka.

Du finner mer information om Laura och hennes arbete på www.LauraDelano.com (Lauras hemsida), www.theinnercompass.org (ICI), och withdrawal.theinnercompass.org (TWP).

Kostnad och anmälan

Yrkesverksamma: 300 kr

Patienter/brukare och anhöriga: 50 kr Betalning via Swish 123 076 69 98. Ange namn och e-postadress vid betalning.

Vi bjuder på lättare förtäring/fika.

För frågor och mer information

Kontakta Fanny Marell på 070-493 33 36, eller Lasse Mattila på 0708-22 79 95.