Första kampanjmötet i Stockholm

2020-01-29

Kampanjgruppen har nu enligt planen börjat med de första kampanjmötena med andra föreningar, organisationer och intressenter. Första mötet gick av stapeln i Stockholm lördagen den 25 januari och lockade 14 (av 19) anmälda till samtal om bildandet av en gemensam kampanj för rätten till behandlingsalternativ för de vårdsökande inom psykiatrin som önskar annan behandling än psykofarmaka. För lokalen för mötet stod Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH. Nästa möte hålls i Malmö lördagen den 8 februari (platsen Garaget, Lönngatan 30. Tredje och sista planerade mötet äger rum lördagen den 22 februari i Göteborg. Då hos Stiftelsen Gyllenkroken, Garverigatan 2. Gruppen kommer efter genomförda mötena sammanställa ett förslag till fortsatt processen som skickas ut till samtliga som deltagit i och/eller visat intresse att delta i en gemensam kampanj.

Kampanjgruppen, FAP