Fortsatt planering inför konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”

2019-10-28

Konferensgruppen har fortsatt sitt arbete med planeringen av konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa” lördagen den 28 mars 2020. Gruppen har under hösten haft sammanlagt fem möten och många av samtalen har hittills handlat om praktiska spörsmål så som ort, lokal, budget, program och konferensens praktiska genomförande. Nedan en kort sammanställning av gruppens arbete hittills.

  • Orten för konferensen kommer att vara Stockholm.
  • Gruppen har preliminärbokat en lokal men fortsätter att se över lokalfrågan (och tar tacksamt emot tips på ändamålsenliga lokaler i centrala Stockholm). Lokalen bör rymma 100-150 personer och det ska finnas möjlighet till både fika och umgänge i anslutning till lokalen. Mer information om lokalen för konferensen kommer inom kort.
  • Huvuddelen av programmet för konferensen är klart och samtliga tilltänka talare (från både Sverige och Norge) har tackat ja till att medverka på konferensen. Talarlistan kommer att släppas (senast) under december månad.
  • Gruppen har fått in ett flertal förslag på moderator för konferensen och möjligheten att lämna in fler förslag är fortfarande öppen. Vill du lämna in tips på moderator för konferensen kan du kontakta undertecknad på lasse@lassemattila.com.

Konferensgruppens nästa möte är söndagen den 10 november kl. 18.00 då gruppen bl.a. avser att behandla marknadsföring av konferensen, inbjudningar och möjlighet till samarbetsavtal i samband med arrangemanget.

Mer information om konferensen och om konferensgruppens fortsatta arbete kommer inom kort.

Lasse Mattila