Fysioterapi

Psykisk ohälsa leder i många fall till kroppsliga symtom och funktionsnedsättningar. Vanligt förekommande är smärta, ångest och stressreaktioner samt störd kropps- och självuppfattning, kraftlöshet/passivitet och olika rörelsesvårigheter.

De kroppsliga symtomen är ofta kroppens sätt att signalera att vi behöver ta hand om oss själva och lära oss förstå de kroppsliga signalerna på våra behov.

Fysioterapeuten kan hjälpa till genom att göra en bedömning av individens kroppsuppfattning, kroppens hållning, andnings- och rörelsemönster och försöka förstå de kroppsliga reaktionerna av den psykiska ohälsan. I samspel med personen skapas en grund för utforskande av besvär och dess kroppsliga uttryck. Den fysioterapeutiska kroppsorienterade behandlingen skapar en möjlighet för individen att utveckla en ökad tillit till sin kropp och en förståelse för samspelet mellan kropp, känslor och tankar samt förmåga att reglera detta samspel själv.

Fysioterapeuten använder olika behandlingsmetoder som tex Basal Kroppskännedom, Psykodynamisk kroppsterapi, Psykomotorisk behandling, Feldenkraismetoden samt olika former av tillämpad avspänningsbehandling. Fysioterapeuter behandlar såväl individuellt som i grupp.

Fysisk aktivitet och rörelse kan påskynda återhämtningen från psykisk ohälsa och öka motståndskraft mot påfrestningar och livsstilssjukdomar. Fysioterapeuten har kompetens att individanpassa den fysiska aktiviteten efter bedömning av personens förmåga och resurser.

Källa: Fysioterapeuterna; Fysioterapi med inriktning mot mental hälsa

 

Länkar