Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet som medicinsk behandling

Fysisk aktivitet kan komplettera eller ersätta läkemedel. Ibland är fysisk aktivitet den bästa medicinen där aktiviteten blir huvuddelen av din behandling. När du rör dig mer sker förändringar i kroppen som gör att du kan känna dig gladare, sova bättre, lättare hantera stress och hålla din vikt.

Fysisk aktivitet kan minska risken för eller förbättra flera olika sjukdomar, till exempel de här:

 • högt blodtryck och stroke
 • kärlkramp och hjärtinfarkt
 • diabetes
 • benskörhet och benbrott
 • ont i ryggen
 • depression
 • demens
 • vissa cancersjukdomar.

De positiva effekterna får du oavsett ålder eller tidigare träningsvana. Det är alltså aldrig för sent att börja röra på dig. Du som är otränad kommer snabbt att bli fysiskt starkare.

Behandling med FaR består av tre delar:

 • Samtal om fysisk aktivitet.
 • Skriftlig ordination av en eller flera fysiska aktiviteter som är anpassade till ditt hälsotillstånd, din livssituation och dina intressen.
 • Uppföljning utifrån ditt behov.

Vem kan få FaR?

Du kan få FaR om du behöver öka din fysiska aktivitet för att förebygga eller behandla sjukdomar. Fysisk aktivitet är en viktig del av behandlingen vid ett 30-tal olika sjukdomar.

Vart vänder jag mig för att få FaR?

Du kan få FaR av all legitimerad personal inom hälso- och sjukvården.  Till exempel av en fysioterapeut, läkare, sjuksköterska, psykolog, dietist, arbetsterapeut, tandläkare eller barnmorska.

Ibland kan man behöva stöd av en fysioterapeut eller en arbetsterapeut för att komma igång med träning. Du behöver ingen remiss utan kan ringa direkt och boka en tid. Fysioterapeuten eller arbetsterapeuten kan hjälpa dig att anpassa den fysiska aktiviteten eller träningen till en nivå som passar dig.

Kontakta en vårdcentral eller en rehabmottagning om du har frågor om fysisk aktivitet som medicinsk behandling eller önskar få FaR och hjälp med att komma igång och röra dig mer.

Källa: 1177 Vårdguiden

 

Länkar