Grön rehabilitering

Så ett frö, sätta en lök och plantera ett träd. Sköta om och umgås med djur av olika slag. Njuta av sprakande eld, lyssna till porlande bäckar och fågelkvitter. Känna värme, andas frisk luft, vandra i sköna omgivningar och uppleva naturens mångfald.

Ibland finns ett glapp mellan sjukskrivning och återgång till arbete.
Det saknas en period där du som patient kan erbjudas en mindre kravfylld insats, tidigt i sjukskrivningsperioden. I det skedet kan Grön rehabilitering vara lämplig som rehabiliteringsinsats.

Grön rehabilitering är till för dig som är sjukskriven eller i riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär. Det kan handla om utmattningssyndrom, stressrelaterad psykisk ohälsa (ej posttraumatiskt stressyndrom), samt smärta som utvecklats i samband med långvarigt stresstillstånd. Rehabiliteringen är arbetslivsinriktad och sker i samarbete med din vårdenhet, din arbetsplats/Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Grön rehabilitering bygger på forskning om naturens goda förmåga att ge återhämtning och minskad stress. I Grön rehabilitering kombineras vistelse och aktiviteter i naturen med samtal. Alla aktiviteter sker i grupp. Målet är att du efter avslutad rehabilitering ska uppleva en högre livskvalitet och kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.

Du remitteras till Grön rehabilitering via din vårdenhet.

Källa: 1177 Vårdguiden

 

Länkar