Idag deltog vi i WHO:s globala lansering av e-utbildningsprogrammet QualityRights

2022-04-12

Idag medverkade vi på Världshälsoorganisationens, WHO:s, lansering av e-utbildningsprogrammet QualityRights. Ett program som syftar till att förändra attityder och praxis när det gäller psykisk hälsa världen över.

E-utbildningsprogrammet QualityRights, som syftar till att förändra attityder och praxis när det gäller psykisk hälsa, kommer att lanseras globalt med syftet nå alla människor världen över. E-utbildningen är ett verktyg för att bekämpa stigmatisering och diskriminering och för att främja psykisk hälsa, återhämtning och integration i samhället.

WHO vill genom utbildningen ge alla möjlighet att lära sig hur de kan ta hand om sin egen psykiska hälsa, hur de kan stödja andra och hur de kan bygga upp hållbara tjänster och insatser för psykisk hälsa. Och WHO har ett ambitiöst mål med lanseringen – att 5 miljoner människor ska ha slutfört e-utbildningen i slutet av 2024.

Programmet för dagens lansering av e-utbildningsprogrammet QualityRights

Se programmet för dagens lansering av e-utbildningsprogrammet QualityRights >>

E-utbildningsprogrammet QualityRights

Läs mer om och anmäl dig till WHO:s e-utbildningsprogram QualityRights >>

 

Lasse Mattila
Ordförande