Kallelse till fortsatt årsmöte den 11 juni

2023-05-16

Lördagen den 18 mars hade vi vårt efterlängtade årsmöte för 2023. Mötet som avslutade med ajounering kommer att fortsätta söndagen den 11 juni. Du kan som medlem delta både fysiskt (Stockholm) och digitalt (Zoom).

Årsmötet den 18 mars avslutades med ajounering (beslut om paus) och med att Göran Högberg fick mandat att framarbeta ett bland föreningens medlemmar förankrat motförslag till styrelsens förslag om stadgeändring.

I denna kallelse finner du dagordningen samt information om genomförandet av det fortsatta årsmötet. Samtliga årsmöteshandlingar har idag skickats till föreningens medlemmar via e-post.

Se dagordningen för fortsatta årsmötet den 11 juni >>


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och ett bland flera möjligheter för dig som medlem att vara med och påverka föreningens fortsatta arbete och utveckling. Fortsatta årsmötet den 11 juni kommer att äga rum både fysiskt i Stockholm (plats meddelas senare) och digitalt på plattformen Zoom (länk till mötet har idag skickats tillsammans med årsmöteshandlingarna till föreningens medlemmar via e-post). Saknar du länk, var vänlig kontakta undertecknad på lasse@lassemattila.com.

Önskar du delta i de fortsatta samtalen fysiskt på plats i Stockholm, var vänlig anmäl detta till oss på lasse@lassemattila.com senast den 28 maj så kan vi lättare planera genomförandet av mötet.

Väl mött den 11 juni!

Styrelsen genom

Lasse Mattila
Ordförande
Föreningen Alternativ till Psykofarmaka