Kampanj för rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa

2019-09-07

Kampanjgruppen har sedan senaste medlemsbrevet haft ett möte samt ett antal samtal i olika konstellationer för att diskutera fortsatta arbetet med förarbetena till en nationell kampanj för rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa.

Arbetsgruppen planerar bl.a. att under hösten bjuda in andra föreningar, organisationer och intressenter till samtal om bildandet av en gemensam nationell kampanjorganisation. Dessa samtal planeras att äga rum på tre orter enligt nedan;

  • Malmö: lördagen den 25 januari 2020 kl. 10.00-13.00
  • Stockholm: lördagen den 8 februari 2020 kl. 10.00-13.00
  • Göteborg: lördagen den 22 februari 2020 kl. 10.00-13.00

Samtliga inbjudna organisationer kommer även att bjudas in till vår planerade konferens om rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa lördagen den 28 mars 2020. Har du några tips och idéer på organisationer eller lämpliga lokaler för mötena ovan så hör gärna av dig till undertecknad på lasse@lassemattila.com.

Lasse Mattila