Kemisk obalans inte orsak till depression

Bild på en nedstämd kvinna.

2022-08-16

Enligt en nyligen publicerad brittisk studie beror depression inte på låga serotoninhalter i hjärnan, så som det länge påståtts. Snarare ligger orsakerna i svåra livsomständigheter och andra psykosociala faktorer.

Nyheten om att depression inte beror på kemiska obalanser i hjärnan har väckt stor uppmärksamhet internationellt.

Många tror idag att depression beror på kemiska obalanser bland annat i form av låga serotoninnivåer i hjärnan. Detta trots att årtionden av forskning aldrig kunnat påvisa några samband mellan kemiska obalanser och depression.

Nu visar en omfattande brittisk studie som granskat befintliga studier inom området att det är osannolikt att depression skulle bero på kemiska obalanser, snarare på svåra och stressande livsomständigheter.

”Vi kan med säkerhet säga att efter en stor mängd forskning som bedrivits under flera decennier finns det inga övertygande bevis för att depression orsakas av serotoninavvikelser, särskilt inte av lägre serotoninnivåer eller minskad aktivitet av serotonin”, konstaterar studiens huvudförfattare, Joanna Moncrieff, professor i psykiatri vid University College London och psykiatrisk konsult vid North East London NHS Foundation Trust.

”Tusentals människor lider av biverkningar av antidepressiva läkemedel, inklusive de allvarliga abstinensbesvär som kan uppstå när man försöker sluta med dem, men ändå fortsätter förskrivningen att öka. Vi tror att denna situation delvis har drivits fram av den falska tron att depression beror på en kemisk obalans. Det är hög tid att informera allmänheten om att denna uppfattning inte har någon vetenskaplig grund.” / Joanna Moncrieff

Ifrågasätter användandet av antidepressiva läkemedel

Forskarna bakom den nu publicerade studien säger att det är viktigt att människorna inte bemöts av missinformation om att depression skulle orsakas av kemiska obalanser och att antidepressiva läkemedel skulle fungera genom att rikta in sig på dessa obevisade avvikelser.

”Många människor tar antidepressiva läkemedel för att de har fått för sig att deras depression har en biokemisk orsak, men den nya forskningen visar att denna uppfattning inte är bevisad”, säger Moncrieff.

Vidare säger forskarna att människor bör informeras om andra behandlingsalternativ än antidepressiva läkemedel. Läkemedel som idag äts av över var tionde svensk.

Studien som i brittisk media kallas för ”game changer” när det gäller förståelsen och behandlingen av depression är publicerad i vetenskapliga tidsskriften Molecular Psychiatry.

Lasse Mattila

Moncrieff, J., Cooper, R.E., Stockmann, T. et al. The serotonin theory of depression: a systematic umbrella review of the evidence. Mol Psychiatry (2022). https://doi.org/10.1038/s41380-022-01661-0

Överväger du att trappa ner eller sluta med antidepressiva läkemedel bör du aldrig göra detta abrupt eller utan stöd. Konsultera alltid en inom området kompetent läkare.