Konferens om rätten till psykofarmakafri vård

konferens

2019-08-09

Arbetsgruppen har sedan haft sitt senaste möte söndagen den 18/8. Gruppen har hittills bl.a. fastställt datumet för konferensen till lördagen den 28 mars 2020 (i anslutning till vårt årsmöte) samt bestämt tid för nästa möte för fortsatt planering till tisdagen den 3 september.

  • Tema: Rätten till psykofarmakafri vård vid psykisk ohälsa
  • Tidpunkt: Lördagen den 28 mars 2020, i anslutning till årsmötet
  • Innehåll: Bakgrund till konferensen; Norges arbete med rätten till psykofarmakafri vård; medicinfria behandlingsformer vid psykisk ohälsa.

Har du som medlem några tips eller idéer, eller om du vill vara med och bidra i praktiska arbetet med konferensen, hör gärna av dig till undertecknad på lasse@lassemattila.com. Vi tar även tacksam emot tips på lämpliga lokaler för arrangemanget som vi hoppas kunna locka en relativt bred publik. Mer om konferensgruppens arbete i kommande medlemsbrev.

Lasse Mattila