Lunchseminarium i Sveriges riksdag

2021-03-25

Idag medverkade vi, genom undertecknad, i lunchseminarium i Sveriges Riksdag. Temat för seminariet var ”Möjligheter till ökad bredd inom vård av deprimerade”. För inbjudan till seminariet stod riksdagsledamöterna Barbro Westerholm (L) och Karin Rågsjö (V). Nu kan du se seminariet i sin helhet på vår nya YouTube-kanal här.

Idag står nästan 1,1 miljoner svenskar på antidepressiva läkemedel, samtidigt som andelen sjukskrivna med psykiatrisk diagnos ökar kraftigt. Användningen är som högst bland årsrika människor medan den snabbaste ökningen av antidepressiva ses hos barn/ungdomar. Bland teman som behandlades under seminariet fanns barn- och ungdomspsykiatrins utmaningar och möjligheter, nedtrappning av psykofarmaka samt positiva exempel från Norge när det gäller medicinfri psykiatrisk vård. Diskussionerna under seminariet handlade även om den kraftigt ökande förskrivningen av psykofarmaka till både barn och årsrika personer och om behovet av bredare utbud av behandlingsalternativ samt av verklig valfrihet när det gäller behandlingsalternativen vid psykisk ohälsa.

Bland talarna på seminariet fanns barn- och ungdomspsykiatern Göran Högberg, som pratade om psykisk ohälsa bland barn och unga, Dr. André Marx som pratade om nedtrappningsmottagningen på Björkhagens Husläkarmottagning, samt grundaren till norska kliniken Hurdalsjöns Recoverycenter, Ole-Andreas Underland, som bl.a. pratade om i Norge lagstadgade möjligheten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa.

Det som vi lyfte upp särskilt i efterföljande diskussionen var bl.a. just behovet av ett brett utbud av behandlingsalternativ samt var och ens rätt att välja behandling. Vi lyfte även upp vikten av tillgängliggörandet av olika psykosociala terapier, såsom psykoterapi, bildterapi, musikterapi och djur- och naturunderstödda terapier för såväl barn, ungdomar som vuxna. Vi nämnde också de positiva exemplen som finns i våra grannländer och då bl.a. i Norge där offentliga vården är skyldiga att erbjuda medicinfri psykiatrisk vård för den som önskar, samt i Tyskland och Finland där man har rätt till statligt subventionerad psykoterapi.

Vi tog även upp de studier som finns gjorda i både Norge och internationellt om patienters egna önskemål om val av behandling. Studier som visar att majoriteten av de hjälpsökande hade valt ett medicinfritt behandlingsalternativ om sådant alternativ hade funnits. Slutsatser som även visas av den enkätundersökning som vi genomför inför vår planerade konferens ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsalördagen den 18 september 2021 i Stockholm.

Vi ser fram emot att få delta i fortsatta diskussionerna om skapandet av det breda utbudet av behandlingsalternativ och det verkliga valfrihet gällande behandlingsalternativen som idag saknas i Sverige.

Lasse Mattila
Ordförande