Massiv respons på enkäten om medicinfria behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa

2020-02-05

Konferensgruppen har haft ett fysiskt möte i Stockholm och i anslutning till detta även besökt kommande lokalen för konferensen på ABF-huset. Gruppen har även tagit fram sponsorpaket för möjliggörande av sponsring från sympatisörer i samband med konferensen, samt framarbetat underlag för möjlighet till (7) utställarplatser för utvalda aktörer som verkar i samma anda som konferensens tema. Som framgick i medlemsbrevet för januari har gruppen tagit fram och lanserat en enkät om medicinfria behandlingsalternativ vid psykisk ohälsa. Responsen på enkäten har varit massiv och resultaten kommer att redovisas i samband med konferensen den 28/3. Dela gärna länken till enkäten i dina nätverk för ytterligare spridning och underlag.

Vill du vara med och hjälpa till som volontär under konferensen, hör gärna av dig till undertecknad på lasse@lassemattila.com.

Dela gärna information om konferensen i dina nätverk. Detta kan du bl.a. göra genom att;

 • Dela eventet på dina sociala medier och övriga kanaler
  Du kan på konferenssidan på vår hemsida dela informationen om konferensen i dina nätverk genom att högst upp på sidan välja önskad kanal (E-post, Facebook, Twitter, Messenger, LinkedIn, övriga kanaler).
 • Bjuda in dina Facebook-vänner till evenemaget
  Har du Facebook kan du enkelt på evenemangets Facebook-sida (Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa) bjuda in dina vänner till evenemanget. Du kan också dela evenemanget i både ditt flöde som i de olika grupper som du administrerar eller ingår i.
 • Bjuda in dina Facebook-vänner till evenemaget
  Har du Facebook kan du enkelt på evenemangets Facebook-sida (Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa) bjuda in dina vänner till evenemanget. Du kan också dela evenemanget i både ditt flöde som i de olika grupper som du administrerar eller ingår i.
 • Skriva eller dela för ämnet relevanta inlägg på evenemangets Facebook-sida
  För att sprida evenemanget och öka dess synlighet på Facebook kan du både skriva och dela inlägg på evenemangets Facebook-sida (Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa). bjuda in dina vänner till evenemanget.
 • Sprida information om konferensen från mun till mun
  Det ofta effektivaste sättet att skapa personligt engagemang är genom personliga kontakter. Prata gärna om konferensen med dina vänner, bekanta, kollegor och/eller andra intresserade.

Använd gärna hashtaggen #fapkonf2020 när du delar information om konferensen (eller andra relaterade artiklar) på sociala medier.

Konferensgruppen, FAP

genom

Lasse Mattila