Mindfulness

Mindfulness är en metod som kan användas för att hantera stress och oro. Metoden går ut på att du fokuserar på det som finns i just denna stund, i nuet. Mindfulness används ibland inom sjukvården för att lättare hantera stress, ångest och nedstämdhet.

Vad är mindfulness?

Mindfulness betyder sinnesnärvaro eller medveten närvaro.

Det här är viktigt när du utövar mindfulness:

  • Du är uppmärksam på det som händer just nu i stunden.
  • Du har en nyfiken och accepterade inställning till det du upplever. Det betyder att du inte värderar eller dömer det du upplever i nuet.
  • Du har en accepterande inställning till dig själv och andra. Det betyder att du övar dig på att se kärleksfullt och ömsint på dig själv och andra. Om det är svårt kan du öva dig på att åtminstone se neutralt på dig själv och andra. Det har stor betydelse för att du ska må bra.

Att öva mindfulness
Du kan öka din förmåga till mindfulness genom att meditera och öva. I texten Mindfulness i vardagen finns exempel på övningar.

Källa: 1177 Vårdguiden

 

Länkar