Möte med norska Landsföreningen We Shall Overcome (WSO)

2023-03-07

I samband med seminariet ”Recovery och mänskliga rättigheter” i Oslo den 6 mars besökte vår ordförande Lasse Mattila Landsföreningen We Shall Overcome (WSO). Besöket var en del av en längre tids samverkan mellan FAP och WSO.

WSO är en brukar- och intresseorganisation för mänskliga rättigheter, självbestämmande och värdighet inom psykisk hälsa. Organisationen, vars ledord är frihet till att välja och rätt till självbestämmande, verkar för erfarenhetsbaserad kunskap och brukarstyrning inom hälso- och sjukvården.

WSO, ledd av ordföranden Mette Ellingsdalen, är remissinstans till norska myndigheter och arbetar också med ett politiskt förändringsarbete med fokus på mänskliga rättigheter och självbestämmande. Föreningen har en kontakttelefon för rådgivning och information och ger även ut tidskriften ” Søkelyset – et kritisk blikk på psykiatrien”. Föreningen arrangerar även årliga brukarfestivalen ”Amaliedagene” samt sociala aktiviteter, temakvällar, seminarier och kurser.

Läs mer om WSO >>

Lasse Mattila (FAP) och Mette Ellingsdalen (WSO)

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka