Nationell kampanj för helhetssyn, brett utbud av behandlingsalternativ samt fritt behandlingsval

2021-08-24

Efter att vi 2019 tog initiativ till en nationell kampanj och bjöd in andra organisationer till förmöten i Stockholm, Malmö och Göteborg, har nationella kampanjgruppen (bestående av oss och ett antal andra organisationer) haft sammanlagt fyra möten för planering av kampanjen. Nästa möte är planerat till tisdagen den 31 augusti då målet är att fastställa kampanjmål.

De övergripande kampanjområden som nationella kampanjgruppen framarbetat hittills är;

  • Helhetssyn vid förståelse och behandling av psykisk ohälsa
  • Tillgång till brett utbud av behandlingsalternativ
  •  Fritt behandlingsval – var och ens rätt att välja behandling

Kommande stegen i processen handlar om att fastställa konkreta och mätbara kampanjmål, fastställa tidsplan och mötesstruktur och kampanjstrategier samt kampanjorganisation. Nationella kampanjgruppens nästa möte äger rum tisdagen den 31 augusti 2021 och handlar om att fastställa kampanjmål.

Utöver nationella kampanjgruppen har vi även en intern kampanjgrupp som planerar och genomför FAP:s deltagande i kampanjen. Vill du veta mer om eller delta i gruppens arbete, tveka inte att höra av dig till undertecknad genom lasse@lassemattila.com.

Kampanjgruppen genom

Lasse Mattila