Nytt datum för konferensen: 18 september 2021

2021-01-23

Efter att under de senaste månaderna och veckorna ha följt resonemangen kring pågående coronapandemin har styrelsen diskuterat genomförandet av vår konferens, ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”, som planerats till lördagen den 27/3. Styrelsen har vid senaste mötet omprövat sitt tidigare beslut om att inte flytta konferensen ytterligare och har utifrån aktuella situationen i både Sverige och Norge beslutat att flytta fram konferensen ytterligare en gång. Detta för att kunna tillhandahålla ett tryggt och säkert arrangemang som såväl våra åhörare, talare, som volontärerna kring konferensen kan känna sig bekväma med.

Efter avstämning med och bekräftelse från lokalarrangören, ABF Stockholm, är nya datumet för konferensen beslutat till lördagen den 18 september 2021.

Har du redan bokat biljett/er till konferensen behöver du inte göra något. Bokade biljetterna gäller automatiskt det nya datumet.

Mer information om konferensen samt om biljetter finner du på vår konferenssida här.

Vi vill tacka er för ert tålamod och vi ser fram emot att ses på ett eller annat sätt lördagen den 18 september 2021.

Allt gott!

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, genom

Lasse Mattila
Ordförande
+46 708 22 79 95
lasse@lassemattila.com