Unik svensk onlinevisning av filmen ”Medicating Normal”

2021-02-03

Webbmagasinet Mad in Sweden och Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) hälsar er varmt välkomna till vår virtuella filmvisning av Medicating Normal. Medicating Normal skildrar hur dagens hälso- och sjukvårdssystem stödjer sig på psykofarmaka i behandlingen och bemötandet av sorg, trauma, oro/ångest och annan psykisk ohälsa, och vilka konsekvenser långvarigt intag av psykofarmaka kan få. Efter filmvisningen erbjuder vi en interaktiv paneldialog  som ger ett perspektiv utifrån svenska och nordiska förutsättningar. Filmen har svensk text och paneldialogen är på svenska.

När?

Tisdagen den 9/3 kl. 19.00, filmen är 76 minuter och paneldialogen som sker direkt efter filmvisningen är ca 1 timme lång.

Var?

Visningen är virtuell, för biljetter donerar du valfri summa, klicka här.

För eventuella praktiska/tekniska frågor kring visningen kontakta medicatingnormal@gmail.com (engelska)

Panel

  • Göran Högberg, med dr, leg läkare, specialist i allmän psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri, samt leg psykoterapeut.
  • Dunja Grisell, student i mänskliga rättigheter och psykiatrikritisk aktivist
  • Lennart Pihl, veterinär med levd erfarenhet av psykisk ohälsa och långvarigt psykofarmaka-bruk och nedtrappning av de samma. Är medicinfri sedan fem år tillbaka.
  • Lasse Mattila, socionom, handledare, författare, föreläsare, ordförande för Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP), samt chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden.

Moderator

Frida Åberg, psykologutbildad organisationsutvecklare och styrelseledamot i Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP).

För mer information

För mer information om filmen Medicating Normal, se här.  För mer information om och anmälan till visningen, se här (engelska), eller kontakta oss här (Frida).

Varmt välkomna!

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka, tillsammans med

Webbmagasinet Mad in Sweden, och

The Medicating Normal Team

Lynn, Wendy, Muffie, Nicole och Angie

medicatingnormal.com