Psykodrama

Psykodramametoden utformades av läkaren J.L. Moreno i Wien i början av 1900-talet. Utgångspunkten är barnets lek med rollbyten och dramatiseringar av sina fantasier. Lekens sätt att konkret hantera upplevelser i ett spontant flöde för psykodramat in på samhällets olika områden så som vård, utbildning och teater.

I den psykodramatiska framställningen skapas en teater för stunden, utan manuskript. Denna pjäs utgår i allmänhet från en persons berättelse och byggs upp genom att den berättande personen visar handlingen genom rollbyten med personer som ingår i pjäsen. Den spelas bara en gång därför att varje drama är nytt. Skådespelarna hämtas ur gruppen och dessa får improvisera fram karaktärerna utifrån rollbyten. Det handlar om en rollbytesteater. I en psykodramatisk gestaltning ingår alltså en grupp, en huvudperson och en regissör. Det unika för psykodrama är det återkommande rollbytet som skapande moment i framställningen.

Metoden med rollbyten för att skapa en berättelse kan tillämpas inom olika områden som inom teater, utbildning, psykoterapi, personlig utveckling, träning av färdigheter, organisationsutveckling, religiös verksamhet, beslutsunderstöd och socialt arbete.

Källa: Folkuniversitetet

 

Länkar