Psykofarmakakollen syftar till ökad patientsäkerhet vid medicinering med psykofarmaka. Tanken är att användarna skall få bättre kontroll över verkningarna av dessa preparat för att kunna göra val som baseras på kunskap med systematisk utvärdering av effekterna och kunna utveckla dialogen med sin förskrivande läkare. Vi har därför sammanställt en förteckning över vilka psykofarmaka det finns och gjort det tydligt vad som är kommersiella namn och vad som är substansnamn. Centralt i psykofarmaka-kollen är checklistan för misstänkta biverkningar.

Du finner Psykofarmakakollen HÄR.

Psykofarmakakollen är framarbetad i samarbete mellan FAP och föreningen Equal Stockholm.

 

Länkar