Psykologer sökes till samtalsgrupp om medicinfri vård

2021-10-23

Vad har svårigheter, smärta, kriser för plats i ett liv? Anomalier eller delar av livet?

Hur påverkas psykologers arbete av den dominerande bio-medicinska modellen?

Hur kan psykologer förhålla sig till att fler och fler människor redan har påbörjat medicinering med psykofarmaka redan innan vi träffar dem?

Vi söker nu kontakt med psykologer – både inom vården och privatpraktiserande – som önskar samtala kring hur vi kan utveckla, stödja varandra, samarbeta med andra yrkesgrupper för en medicinfri vård. Tydliggöra psykologiska, filosofiska, existentiella och andliga tankesätt kring psykisk smärta och vad det innebär att vara människa. Stärka alternativ som kan ge mening och sammanhang.

Är du intresserad av att delta i ett samtal kring detta, ev gå vidare som en arbetsgrupp inom FAP, eller på annat sätt tillsammans se hur vi kan hitta vägar att stärka medicinfri vård – hör av dig till undertecknad via kontaktformuläret på vår hemsida. Skriv namn och kontaktuppgifter och någon rad om egna tankar kring vad du ser behov av så hör jag av mig.

Beroende på intresse kan vi ev ha en första träff i november/december.

Gabriella Monti
Leg psykolog