Strategiskt samarbete med Återhämtningens hus i Malmö

2021-11-24

Det är med stor glädje och ära som vi kan meddela att FAP inlett ett strategiskt samarbete med peer support-organisationen, Återhämtningens hus i Malmö. Samarbetet omfattar ömsesidigt praktiskt och strategiskt stöd mellan FAP och Återhämtningens Hus.

Idén om Återhämtningens Hus är baserad på att det är verklighet att återhämta sig från svåra psykiska besvär. Organisationen ska vara till för, samt drivas av egenerfarna, och ska vara en verksamhet som sätter människans värde i centrum. Verksamheten stödjer individens egna val, fokuserar på styrkor och
det personliga ansvar som väcker egenmakt och drivkraft. Peer Supporters samarbetar med deltagare genom att dela med sig av sina erfarenheter.

Återhämtningens hus är avsedd att utgöra ett komplement till de befintliga stödsystemen i samhället samt vara en plats som stödjer alla faser i återhämtning. Med stöd av Peersupport kan det handla om att tackla varje dag, våga drömma, upptäcka och utforska det egna jaget och att ta sig ut i önskade sammanhang.

Centrala aspekter i Återhämtningens hus verksamhet är bl.a. humanistisk människosyn, personens biografi, personlig mening samt tillväxt och upptäckt.

Styrelsen genom

Lasse Mattila
Ordförande