Strategiskt samarbete med Inner Compass Initiative (ICI)

2019-10-05

Det är med stor glädje och stolthet som jag som ordförande för FAP kan presentera ett nytt strategiskt partnerskap mellan FAP och Inner Compass Initiative (ICI), grundad och ledd av Laura Delano. Samarbetet mellan FAP och ICI kommer bl.a. att innehålla rättigheterna för FAP att översätta ICI:s stödmaterial på The Withdrawal Project gällande nedtrappning från engelska till svenska. Materialet som bygger på tusentals brukarerfarenheter och aktuell forskning syftar till att erbjuda stöd och inspiration till den som funderar på eller beslutat sig för att trappa ner psykofarmaka, till anhöriga och till yrkesverksamma.

Utöver rättigheterna till översättningen av praktiska stödmaterialet på The Withdrawal Project innebär samarbetet en tät kontakt mellan FAP och ICI i frågor om nedtrappning samt planering av kommande workshops om nedtrappning och utsättning av psykofarmaka i Sverige.

Vill du vara med i arbetet med översättningen av stödmaterialet eller i övrigt arbete kring nedtrappning, tveka inte att höra av dig till undertecknad på lasse@lassemattila.com.

Lasse Mattila