Strategiskt samarbete med IPS – Intentional Peer Support

2021-10-23

Det är med stor glädje som vi kan meddela att vi sedan senaste styrelsemötet inlett ett strategisk samarbete med internationella peer support-nätverket, Intentional Peers Support (IPS).

Intentional Peer Support (IPS) är ett ramverk och en organisation som håller utbildningar i peer support och som stöttar människor och peer supporters i att skapa kraftfulla och transformativa relationer. Utövare av IPS lär sig att använda relationer för att se saker utifrån nya perspektiv, de lär sig också utveckla en större medvetenhet kring personliga-, relationella mönster samt maktstrukturer.

Som en IPS-tränad peer supporter lär man sig att skapa ömsesidiga relationer som är utvecklande för båda peers. Man vill frångå att se sig som en ”hjälpare” till att lära sig och växa tillsammans i relationen. Det görs egentligen inte någon större skillnad på peer supportrelationen och andra relationer där det sker ett ömsesidigt utbyte.

Detta förutsätter att man som peer supporter inte använder ett diagnostiskt språk, utan att man låter sina peers definiera sig själva och hur de tolkar världen. Det läggs stor vikt vid att alla människor har olika sätt att tolka sin omvärld och att vi måste vara ödmjuka inför detta. I detta så måste man som IPS-orienterad peer supporter hela tiden vara medveten om eventuella föreställningar som man kan ha och som kan påverka relationen.

Utövare av IPS står på en traumamedveten grund där fokus läggs på vad som har hänt (i personens liv) i stället för vad som är fel (på personen).

“As peer support in mental health proliferates, we must be mindful of our intention: social change. It is not about developing more effective services, but rather about creating dialogues that have influence on all of our understandings, conversations, and relationships.”

IPS grundprinciper:

  • Från att hjälpa till att lära tillsammans
  • Från individ till relation
  • Från rädsla till hopp och möjligheter

IPS grundades av Shery Meed på 1990-talet. Shery Mead har bakgrund i USA:s mad pride movement och survivors movement, som var en del av 1960-talets frihetsrörelser. IPS har fötterna i gräsrotsmyllan och håller utbildningar för människor runtom i hela världen.

”At the end of the day, IPS is really about building stronger, healthier, interconnected communities.”

Styrelsen, FAP