Studiebesök i Norge

2019-07-23

Måndagen den 22 juli besökte arbetsgruppen för kampanjen för rätten till alternativ till psykofarmaka Helseforetaket Incita AS och Hurdalsjöens Recovery Senter i Norge.

I två dagars besöket, där FAP representerades av TinaJohanna Mortensen och undertecknad, ingick bl.a. träff med Incitas vd, Ole Andreas Underland, och hans kollegor samt några av de vårdtagare som bor på Hurdalsjöens Recovery Senter. Incita som var först ut i Norge med att införa ett medicinfritt behandlingsalternativ har bedrivit sin medicinfria verksamhet sedan 2015 och har för närvarande ett 40-talet vårdplatser (varav ca hälften är belagda).

Det som möjliggör verksamheten på Hurdalsjöens Recovery Senter är det i Norge 2015 fattade politiska beslutet om ett fritt behandlingsval, och den offentliga finansiering som detta öppnat upp för även när det gäller privat bedriven vård. Vi kommer att hålla kontakten med verksamheten och följa utvecklingen i Norge inför vårt fortsatta arbete för möjligheten till medicinfri vård även i Sverige.

Lasse Mattila