Styrelsen

Här finner du en kort presentation av föreningens förtroendevalda styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande

Ordförande

Lasse Mattila

Socionom, handledare, föreläsare, författare

Jag är utbildad socionom och handledare i psykosocialt arbete. Jag har min yrkesbakgrund som bl.a. skolkurator och som arbetsledare inom socialtjänsten, samt som enhetschef och handledare inom området för förstärkt jour- och familjehemsvård. Jag arbetar idag som föreläsare, författare och nationell utbildare om skyddade personuppgifter. Jag är även chefredaktör för webbmagasinet Mad in Sweden och Community manager för Sverige i internationella nätverket PACEs (Positive & Adverse Childhood Experiences) Connection.

Ledamöter

Dunja Grisell

Peer supporter och psykiatrikritisk aktivist

Jag är utbildad peer supporter och har sedan flera år tillbaka varit aktiv inom den internationella psykiatrikritiska rörelsen. Jag skadades av en ECT-behandling år 2007 och har efter det på olika sätt försökt belysa de strukturella problem som präglar den västerländska psykiatrin. Jag jobbar ideellt med peer support och min dröm är att bygga upp ett alternativt center för människor i kris, i stil med Soteria-modellen. Utöver mitt engagemang inom rörelsen så arbetar jag som doula. Jag bor i Stockholm tillsammans med min sambo och mina fyra barn.

Jonas Lindblom

Docent i sociologi

Jag arbetar som forskare och lärare vid Mälardalens universitet i Västerås och har skrivit artiklar och böcker inom hälsosociologi, socialpsykologi och social rörelseforskning. I min bok Psykiatrins kris – ett sociologiskt perspektiv (2023) presenteras och analyseras medicinsk och samhällsvetenskaplig forskning som visar på brister hos psykiatrins medicinska modell och behovet av ett paradigmskifte till en socialt kontextualiserande vård. Sedan flera år tillbaka har jag även undervisat på högskolekurser som behandlar frågor om diagnostisk kultur, makt och identitet. Jag vill verka för att normalisera livsproblem och att lidande människor får bättre hjälp än i dagens medicinska psykiatri.

Fanny Marell

Socionom, leg psykoterapeut samt lärare och handledare

Fanny Marell, Socionom, leg psykoterapeut samt lärare och handledare. Har arbetat i ca 25 år med socialt arbete på socialtjänst, familjebehandling på institution för ungdomar med allvarliga psykiatriska bekymmer, som kurator/familjeterapeut inom BUP och som familjeterapeut på ätstörningsklinik. De senaste åren har jag arbetat privat som handledare och utbildare samt med psykoterapier. Jag har ett starkt engagemang i frågan "vad är psykiskt lidande och hur påverkar vår förståelse de lösningar vi väljer". Andra frågor som intresserar mig är makt och delaktighet.

Ann-Kristine Andersson

Lärare

Jag är 36 år och bor i Mölndal utanför Göteborg. År 2020 blev jag medlem i Kontext då jag upptäckte att det fanns fler människor som tänker som jag angående psykiatri och biomedicinskt synsätt. Jag har egen erfarenhet från psykiatrin och NPF-diagnoser och jag var engagerad i en patientförening för NPF och satt i styrelsen. De senaste åren har jag dock ändrat uppfattning vad gäller det synsätt som råder i svensk psykiatri. Med de erfarenheter som jag har vill jag jobba för att människor ska bemötas med medmänsklighet i stället för att bli stämplade för sina lidanden för livets påfrestningar.

Markus Dencker

Leg psykolog och författare

Jag arbetar på ett privat behandlingshem för ungdomar – främst i rollerna som familjeterapeut och miljöterapeut. I det arbetet har jag särskilt intresserat mig för hur en terapeutisk miljö kan organiseras för att möjliggöra utveckling och förändring. Som författare har jag bland annat givit ut trilogin Psyk 22. Dessa tre böcker handlar om hur vi människor formas av minnen och relationer. Ett av mina huvudsakliga intressen är hur psykiatrisk vård är organiserad. Alltså frågan om medicinsk terminologi och medicinska kategorier är den bästa kunskapsbasen för vårdpersonal som möter människor med livsproblem och psykiskt lidande.

Jenny Wetterling

Sjuksköterska

Jag har under många år arbetat med utvecklings- och förbättringsarbete inom psykiatrisk verksamhet och verkat för en psykiatri som präglas av det personcentrerade, återhämtningsinriktade och rättighetsbaserade perspektivet med självklar utgångspunkt i patientperspektivet. Jag har tidigare varit ordförande i Mind Skåne och under många år även styrelseledamot i NSPH Skåne. Jag är idag vice ordförande i RSMH Skåne. Jag har en bred erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och förbättringsarbete, verka opinionsbildande och intressepolitiskt samt av utbildningsarbete.

Åsa Maj Jonzon

Psykolog, journalist, musiker

Jag har en bakgrund som journalist och arbetar numera som legitimerad psykolog i vuxenpsykiatrin. Sedan psykologutbildningen har jag verkat för helhetsperspektiv och bland annat byggt upp stödverksamhet för ungdomar utifrån denna syn, inom ideell sektor. Jag vill bidra till att samhället i större utsträckning ser vikten av relationernas, de sociala sammanhangens och de existentiella behovens betydelse för uppkomst av psykiskt lidande och återhämtning från kriser och svårigheter. Jag ser ett stort behov av ett synsätt i vården där fokus ligger på varje unik människas själsliga och biologiska behov, livsberättelse och potential.

Lena Wingbro (kassör)

Redovisningskonsult

Mitt namn är Lena Wingbro och jag har i mitt yrkesliv arbetat främst med ekonomi, försäljning och marknadsföring. Sedan 2011 driver jag eget företag inom företagsutveckling. Jag har även drivit hälsokostbutik och arbetat som gymnasielärare och då bl.a. stöttat ungdomar med svårigheter. Jag och min man har även varit familjehem och arbetat med psykisk ohälsa i ca 15 år, vilket är något jag brinner för.

Suppleanter

Stefano Selvani

Specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri

Engagerat mig i att utveckla och arbeta med skonsamma, hållbara och effektiva behandlingssätt för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. I behandlingen har jag som utgångspunkt en helhetsbedömning av patienten och fokus på individens egen tillfrisknandepotential, så långt som det är möjligt utan psykofarmaka. Mångårig erfarenhet från arbete som allmänläkare, barnläkare och barnpsykiater. För närvarande verksam som överläkare på en ungdomspsykiatrisk avdelning i Nordnorge samt som konsult inom barnpsykiatrin i Sverige.

Nina Yderberg

Läkare, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri

Jag är läkare med stort alternativmedicinskt intresse som inte längre känner mig hemma inom landstingsvården. I första hand jobbar jag som EMDR terapeut men kompletterar just nu min kompetens med en antroposofiskt inriktad trädgårdmästarutbildning. Till hösten börjar jag dessutom en treårig utbildning till bildterapeut. I min privata verksamhet skriver jag inte ut mediciner utan använder mig av en mer holistisk ”läkekonst”.

Ann-Kathrin Matthies-Lindo

Pedagog, föreläsare

Jag heter Ann-Kathrin Matthies-Lindo och jag är trebarnsmor, och arbetar som förskollärare sedan över 30 år. Jag har även drivit en syateljé i närmare 10 års tid tidigare, för design och sömnad av brudklänningar, och scendekorer till artister och TV-galor m.m. Jag har grundutbildning i konst och i socialt arbete. Jag är psykiatrikritiskt engagerad och har bl.a. gjort en intervjuserie som radioreporter för programmet Radio Totalnormal.

Övriga förtroendevalda

Revisor för föreningen är Jan Svensson.

Valberedningen består av Cicki Malmström och Julia Svensson.