Utvärdering: Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa