Välkommen till fortsatt årsmöte den 11 juni!

2023-05-30

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och en bland flera möjligheter för dig som medlem att vara med och påverka föreningens fortsatta arbete och utveckling. Den 11 juni fortsätter vårt historiska årsmöte 2023 där vi som förening ska välja väg för fortsatta arbetet.

Lördagen den 18 mars hade vi vårt efterlängtade årsmöte för 2023. Mötet som avslutade med ajounering (beslut om paus) kommer att fortsätta söndagen den 11 juni kl. 09.30-13.30. Du kan som medlem delta i de fortsatta samtalen både fysiskt (Stockholm) och digitalt (Zoom).

 • Plats för fysiska mötet är samma som förra gången;
  Birkagården
  Karlbergsvägen 86 B
  113 35 Stockholm
  Se Birkagårdens hemsida >>
 • Länk för digitalt deltagande via Zoom;
  https://us02web.zoom.us/j/87106836076
  Vid digitalt deltagande önskar du att du har kameran på samt att du använder ditt riktiga namn. Detta för att vi ska kunna fastställa röstlängden (vilka som får rösta på mötet) inför mötet.

För att kunna planera genomförandet av årsmötet önskar vi att du som vill delta fysiskt anmäler detta senast fredagen den 2 juni till undertecknad via sms på 0708-22 79 95 alternativt via mail lasse@lassemattila.com.

*****

Årsmötet den 18 mars ajounerades med beslut om att Göran Högberg fick mandat att framarbeta ett bland föreningens medlemmar förankrat motförslag till styrelsens förslag om stadgeändring. Stadgeändringen är också, tillsammans med punkten om val av styrelse, huvudpunkten för årsmötet den 11 juni.

Se dagordningen för fortsatta årsmötet den 11 juni >>


Väl mött den 11 juni!

Styrelsen genom

Lasse Mattila
Ordförande
Föreningen Alternativ till Psykofarmaka