Var med och bidra till ett friskare Sverige

2020-02-12

Föreningen Alternativ till Psykofarmaka (FAP) är en nationell partipolitiskt och religiöst obunden allmännyttig ideell förening, vars syfte är att bidra till förbättrad folkhälsa i Sverige.

I syfte att inspirera och sprida kunskap om alternativ till dagens farmakologiska behandlingar vid psykisk ohälsa arrangerar FAP lördagen den 28 mars 2020 konferensen ”Rätten till medicinfri vård vid psykisk ohälsa”. Nu finns möjlighet att vara med och bidra till arrangemanget genom något våra olika sponsorpaket.

Sponsorpaket Guld

10 000 kr

Logotype på konferensens tryckta programblad
Omnämnande vid öppnandet av konferensen
Omnämnande och logotype på konferensens hemsida samt Facebook-sida
2 st. inträdesbiljetter till konferensen
Stödmedlemskap i FAP för 2020

Sponsorpaket Silver

7 500 kr

Omnämnande vid öppnandet av konferensen
Omnämnande och logotype på konferensens hemsida samt Facebook-sida
1 st. inträdesbiljett till konferensen
Stödmedlemskap i FAP för 2020

Sponsorpaket Brons

5 000 kr

Logotype på konferensens hemsida
Stödmedlemskap i FAP för 2020

Vill du eller någon du känner vara med och sponsra arrangemanget, tveka inte att kontakta FAP:s konferensansvarig, Aryel Walett, via e-post  kontakt@aryelwalett.se alt. på telefon 0733-80 99 25.

Vill du på annat sätt bidra till arrangemanget och/eller till FAP:s övriga arbete ekonomiskt kan du även göra detta genom att skänka en gåva.

Ladda ner denna sida som PDF här.