”Vård och omsorg avhumaniseras” – debattartikel i Dagens Arena

2023-02-17

För en tid sedan medverkade en av våra styrelseledamöter, Fanny Marell, i en debattartikel i Dagens Arena.


Låt oss röra oss från avhumanisering till medmänsklighet, skriver socionomerna AnnMarie Johansson Sahlin, Fanny Marell och Ingrid Österberg.

Trygg och jämlik vård är en av de viktiga demokratiska hörnstenarna i vårt välfärdssamhälle. Att möta en människa i en utsatt situation, att förstå och att hjälpa inom ramen för de regler som gäller, ställer höga krav. Vi ser en samhällsutveckling där effektivitet och administrativ perfektionism tagit plats på bekostnad av humanism och omsorg. Slimmade och fragmenterade organisationer med ekonomiska mål som överordnade principer, döljer den komplexa verkligheten.

Tonen och samtalsklimatet har hårdnat i alla led mellan professionella. Det är svårt att samarbeta och hjälpas åt när alla är experter på sin del och bevakar gränserna och sina ekonomiska intressen.

Läs hela artikeln >>