Vi deltar i WHO:s online-event om personcentrerad och rättighetsbaserad vård

2021-05-26

Torsdagen den 10 juni kommer Världshälsoorganisationen (WHO) att arrangera ett online-event om personcentrerad och rättighetsbaserad psykiatrisk vård; Guidance and technical packages on comnunity mental health services: Promoting person-centered and rights-based approaches. Vi kommer att delta i eventet som bl.a. kommer att handla om nationella och internationella perspektiv och goda exempel.

Ur inbjudan:

”Är rättighetsbaserad omvandling verkligen möjlig inom psykiatrin? … Ja, och det har redan börjat!”

Många psykiatriska tjänster i hög-, medel- och låginkomstländer runt om i världen sviker människor. Det är inte bara tillgången till tjänsterna som är begränsad, utan många människor som befinner sig i nöd och upplever psykiska kriser får inte det stöd de behöver för att må bättre och gå vidare. Många människor med psykisk ohälsa psykosociala funktionshinder får inte tillgång till psykisk hälsovård och förvägras rätten att bestämma över sin egen hälsa och sina egna livsval. Vissa blir ytterligare institutionaliserade och utsätts för tvångsåtgärder som ofrivillig intagning, tvångsbehandling, isolering och fasthållning. Dessa metoder har en negativ inverkan på människors fysiska och psykiska hälsa.

Det finns en annan väg som både länder och verksamheter kan gå – oavsett vilken del av världen det gäller. Det är vägen mot rättighetsbaserade tjänster som respekterar människors rätt att fatta beslut om sin behandling och sina liv, som är fria från tvångsmetoder, som betraktar människor i ett sammanhang som omfattar hela deras liv och som stöder människor i att inkluderas i sitt samhälle. Dessa tjänster drar också lärdom av och utnyttjar den stora expertisen hos personer med levd erfarenhet för att tillhandahålla lyhörd vård och stöd.

Mer information om programmet finner du här.

Lasse Mattila
Ordförande