Vi söker flera att delta i arbetet med artikelserie om patienträttigheter i Sverige

2022-03-13

Som ett av våra många medlemsinitiativ har vi under senaste månaderna arbetat med en artikelserie gällande patienträttigheter inom psykiatrin i Sverige. Syftet med arbetet är att uppmärksamma patienträttigheterna ur olika synvinklar och att förstärka hjälpsökandes position i både vården och i samhället. Nu söker vi flera som vi delta i arbetet.

Tanken är att artikelserien ska ta upp temat ur olika synvinklar, bl.a. genom;

  • Ett faktaunderlag baserat på patientnämndernas ärenderegistrering avseende psykiatri. Vi har under de gångna månaderna inhämtat underlag från landets samtliga patientnämnder när det gäller inkomna synpunkter och klagomål inom psykiatrins område. Vi vill med en övergripande redogörelse av statistik gällande antalet och typer av ärenden redogöra för hur vården upplevs av hjälpsökande samt hur vårdgivarna hanterar inkomna synpunkter och klagomål i sitt systematiska kvalitetsarbete.
  • Intervju/er med juridiskt sakkunniga, yrkesverksamma inom psykiatrin, samt personer med egen upplevd erfarenhet av psykiatrin.
  • Översyn och redovisning av aktuell lagstiftning, såsom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Patientlagen och Patientsäkerhetslagen, i syfte att visa hur lagstiftningen ser ut och vilka möjligheter som finns att inom ramen gällande lagstiftning förstärka patienträttighetsperspektivet i Sverige.

Vi söker flera att delta i arbetet

Vi söker flera personer som på olika sätt vill bidra till arbetet med artikelserien. Det kan till exempel handla om att samla och analysera underlag samt att skriva och att sammanfatta utdrag från de ärendebeskrivningar som vi fått av landets patientnämnder. Det kan också handla om planering och ledning av pågående arbetet. Vi ser gärna att du som vill delta i arbetet har erfarenhet av och/eller intresse för patienträttighetsfrågor samt gärna juridisk kunskap kopplade till frågorna (ej nödvändigt).

Vill du vara med?

Vill du vara med i arbetet med artikelserien, tveka inte att höra av dig till oss genom kontaktformuläret på vår hemsida.

Inspiration

Vill du veta mer om patienträttighetsperspektivet i Sverioge och/eller se hur inhämtade underlagen kan se ut finner du som inspiration två länkar nedan.

Vi ser fram emot att höra från dig som vill vara med!

Styrelsen genom

Lasse Mattila
Ordförande