Vill du delta i föreningens arbete?

2024-02-23

Vi söker medlemmar som vill delta i vårt arbete. Du kanske har en historia som du vill berätta och få publicerad? Eller delta i någon av våra arbetsgrupper? Se nedan. Eller har du idéer till helt nya initiativ. Då är du är välkommen att höra av dig till oss i styrelsen. Kontakta ordförande Lasse Mattila på lasse@lassemattila.com, 0708-22 79 95.

Arbetsgrupper

Administrationsgruppen: 
Lasse Mattila, Lena Wingbro

Gruppen sköter det administrativa i föreningen.

Kommunikationsgruppen:
Ann-Kristine Andersson, Markus Dencker, Dunja Grisell, Åsa Maj Jonzon, Jenny Wetterling

Gruppen ansvarar för kommunikationen utåt till medlemmar och omvärld till exempel genom medlemsbrev och sociala medier.

Eventgruppen:
Dunja Grisell, Fanny Marell, Lasse Mattila, Stefano Selvani

Gruppen anordnar större evenemang såsom seminarier och konferenser.